×
CNI: 0861 564 565

The  registration weekend of the IEC is on 26 & 27 January 2019  at all the different voting stations.

Please visit the voting station to make sure of the following:

  • Your address is on the voter’s roll and is correct.
  • You are registered in the correct Province.
  • You are registered at the correct voting station. ( To enable a special vote if necessary)

 

Die OVK registrasie-naweek vind plaas op 26 & 27 Januarie 2019 by al die stemlokale.

Besoek asb. die stemlokaal om seker te maak dat:

  • U adres op die stemrol is, en ook korrek is.
  • U in die regte Provinsie geregistreer is.
  • U by die regte stemlokaal gereistreer is. ( Noodsaaklik as u wil aansoek doen vir ‘n spesiale stem)

 

Voting stations of  ward 70: /  Stemlokale in wyk 70:

NEIGHBOURHOOD / WOONGEBIEDE 

 

VD NUMBER / STEMDISTRIK NR. 

 

VOTING STATION /  

STEMLOKAAL

(where you must be registered /

waar u moet registreer )

Loevenstein & Hoheizen 97140944 Sport grounds of Boston Primary / Boston Primêr Sportgronde
Welgemoed 97140933 Welgemoed Primary School / Laerskool Welgemoed
Doordekraal & Protea Valley & Welgedacht 97141002 NG Church Kenridge / NG Kerk Kenridge
Kanonberg & Oude Westhof & Van Riebeeckshof 97141934 Protea Family Church
Kenridge & De Bron 97140999 Kenridge Primary School / Laerskool Kenridge
Tygervalley & Tyger Waterfront 97142575 Velodrome

If you have any enquiries, you can please contact / Indien u enige navrae het, kan u my gerus kontak: andrea.crous@capetown.gov.za of sms/whatsapp: 061 0283383